M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Årbogsartikler med geografisk islæt

Kronborgs trompettårnDet flotte postkort viser udsigten fra Kronborgs trompettårn (slottets højeste tårn) med fyrtårnet i forgrunden.

Artiklerne fra Handels- og Søfartsmuseets årbøger handler i denne oversigt om et bestemt sted – både til lands og til vands.

Klik på linket og gå direkte til artiklen eller gå til vores hjemmeside, hvor man kan se alle artikler i de enkelte årbøger op til og med 2008. Når man klikker på et link til “småartikler” skal man ofte bladre ned gennem artiklen, da den er en samling af alle småartikler i årbogen.

Årbog 1942: Svenske lurendrejere i Sundet i det 17. aarhundrede (Albert Olsen s. 17-46)
Årbog 1942: Øresunds Toldkammer – Maleri af Hans Andreasen (småartikler s. 101)
Årbog 1942: Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677 – maleri af Fauerholdt (småartikler s. 103)
Årbog 1943: Kampen i Flinterenden 9. juni 1808 – farvelagt tegning af C. W. Eckersberg (småartikler s. 103)
Årbog 1943: Dokkens indvielse – dokken på Bremerholm, indviet 26. maj 1736, kobberstik af F.L. Norden (småartikler s. 106)
Årbog 1944: Bodenhoff Plads (tegning af M. Rørbye, 1826 (småartikler s. 136)
Årbog 1945: Om Helsingørske færgemænd og kapere (Knud Klem s. 149-158)
Årbog 1945: Skaanemarkedet (Paul-Erik Hansens. 17-90)
Årbog 1945: Børsen (småartikler s. 159)
Årbog 1945: Slaget på Reden, 2. april 1801 – stik af L.F. Clemens (småartikler s. 163)
Årbog 1945: Christianssted – litografi af I.F. Fritz, 1837 (småartikler s. 179)
Årbog 1948: Nogle gamle danske købmandstyper (R. Berg s. 130-143)
Årbog 1948: Udgravningen af Kong Hanses skibsværft Engelsborg på Slotø i Nakskov Fjord. En orientering (Marius Hansen s. 20-57)
Årbog 1948: Trankebar (småartikler u forfatter, s. 151)
Årbog 1949: Fortet Prinsensten (småartikler s. 149)
Årbog 1950: I kamp mod isen (Otto Ludwig s. 71-107)
Årbog 1950: Nikobarerne (småartikler s. 144-145)
Årbog 1951: Poul August Plums tegninger fra korvetten GALATHEAs jordomsejling 1845-47 (småartikler s. 107)
Årbog 1952: Sukkermølle i Vestindien – stik af le Grand (småartikler s. 171)
Årbog 1952: Ostindie- og Kinafarere på Taffel Bay ud for Kapstaden – usigneret kinesermaleri fra ca. 1800 (småartikler s. 172)
Årbog 1953: Træk af Marstal Søfarts historie (Erik Kroman s. 56-67)
Årbog 1953: Parti fra Altona havn ca. 1840 – maleri af Emil Normann (småartikler s. 113)
Årbog 1953: Kolonien Julianehåb i Grønland – tegning af J. Arøe, 1843 (småartikler s. 114)
Årbog 1954: Det gamle bådebyggeri i Snekkersten – tegning af Carl Baagøe 1880 (småartikler s.134)
Årbog 1954: Vejerboden ved Vestindisk pakhus – laveret tuschtegning af Martinus Rørbye 1826 (småartikler s. 135)
Årbog 1957: Christiansborg Fort, dansk Guinea o. 1800 – maleri af G. Webster (småartikler s. 177)
Årbog 1958: Jens Jacob Claessen. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie (Knud Klem s. 106-167)
Årbog 1958: Århus Havn (småartikler s. 171-172)
Årbog 1958: Sundklarerne (småartikler s. 172-173)
Årbog 1959: Ebeltofts skibsfart på Christian V’s tid (Jørgen Barfod s. 123-130)
Årbog 1960: Ejderkanalen (småartikler s. 208-210)
Årbog 1961: De pommerske åledrivkvaser og deres betydning for Danmark (Wolfgang Rudolph s. 49-89)
Årbog 1961: Sømandsforeninger i Troense (Chr. L. Sørensen s. 151-159)
Årbog 1961: Træk af Nyord Lodseris historie i ældre tid (Ingvard Olsen s. 160-173)
Årbog 1962: Kogehuse (småartikler s. 172-174)
Årbog 1962: Votivtavler (småartikler s. 174)
Årbog 1962: Storm over Kap – om en række ulykker der overgik Asatisk Kompagnis fregat CRON PRINSESSEN AF DANMARK (Georg Nørregård s. 85-128)
Årbog 1963: Helsingør Havn 1868 – isvinter (S. Jø., småartikler s. 149-150)
Årbog 1964: Af pæreskudernes saga. I frugtfart fra Tåsinge til København i 1880-90’erne (Jens Jensen s. 95-108)
Årbog 1964: Guvernør i Trankebar – Peter Herman Abbestee guvernør 1777-88 (småartikler s. 125-127)
Årbog 1964: Hamborgs havn (H.H., småartikler s. 127-128)
Årbog 1965: Drachmanns ”Store Bjørn” (P.K. Hifmansen s. 23-80)
Årbog 1965: Havnen i Nykøbing Mors (småartikler s. 175-177)
Årbog 1966: Øen i bugten. Et dansk øsamfunds handels- og søfartshistorie (Christian Nielsen, s. 191-210)
Årbog 1966: En dansk genremaler på ekspedition (Svend Jørgensen s. 143-156)
Årbog 1966: Hallänsk sjöfart i danska arkiv (Albert Sandklef s. 239-259)
Årbog 1966: Sjöfart och privilegier (Olof Hasslöf s. 71-104)
Årbog 1967: Dansk sømandskirke i fremmede havne (Svend Jørgensen småartikler s. 162-165)
Årbog 1967: Helsingør-Helsingborg-overfarten (småartikler s. 165-168)
Årbog 1968: Dokhavnen i Esbjerg (Svend Jørgensen, småartikler s. 128-130)
Årbog 1969: Suez-kanalen hundrede år (Henning Henningsen, s. 130-136)
Årbog 1971: Kadrejere og bumbådsmænd (Henning Henningsen, s. 91-128)
Årbog 1971: Dokumentet i kirkeskibet i Gedesby Kirke (Carl Ørsten, småartikler s. 129-133)
Årbog 1971: Sømandsgravsten på Sild (Hugo Krohn s. 64-90)
Årbog 1971: Sejlmageri i Helsingør (Hanne Poulsen, småartikler s. 134-138)
Årbog 1972: Elve- og kanalfarten i Frankrike (Kari Helmer Hansen s. 81-100)
Årbog 1972: Tømmerskuderne fra Læsø. Et kapitel af skudehandelens historie i Danmark (Bjarne Stoklund s. 153-198)
Årbog 1972: Da en dansk-portugisisk ekspedition fandt Amerika for 500 år siden (Henning Henningsen, småartikler s. 221-227)
Årbog 1972: Træskibsbyggeriet i Helsingør (Knud Klem s. 124-143)
Årbog 1978: Ærøskøbings maritime miljø omkring år 1800 (Liselotte Mygh s. 47-73)
Årbog 1980: Den gamle skibshandel på Nørrebro i Odense (Ebba Lauritzsen s. 115-137)
Årbog 1981: Beboerne i Christian IV’s Nyboder. Glimt fra en husbog (Jørgen H.P. Barfod småartikler s. 7-21)
Årbog 1981: Da Krogen blev genfundet (Harald Langberg s. 164-168)
Årbog 1981: Helsingørs søhandel – dens storhed og dens endeligt (Kenno Pedersen s. 207-220)
Årbog 1981: Negerskoler i Dansk Vestindien (Eva Lawetz s. 169-183)
Årbog 1984: Rømøkaptajner i Altona omkring år 1800 (Fritz Joachim Falk s. 2-23) – kunne være en ny liste, søfartshistorie, generelt eller  ”i landsdelene”
Årbog 1985: Ankerbjergninger fra Hornbæk (Karl Rønne s. 207-218)
Årbog 1985: Med Kronborg om styrbord (Henning Henningsen s. 2-19)
Årbog 1991: Færgefolk ved Helsingør (Hans Jeppesen s. 103-117)
Årbog 1991: Erik af Pommerens barndomshjem i Darlowo (Michael Andersen s. 7-17) – ”i landsdelene”
Årbog 1993: Søofficer, tolder og eventyrer – dansk besøg i Venezuela 1837 (Per Nielsen s. 77-92)
Årbog 1993: Skibsmodeller i danske kirker (Jes Kroman s. 33-41)
Årbog 1997: Blokhuset ved Kastrup Knæ – Kong Christians sidste knytnæve (Birger Thomsen s. 82-94
Årbog 2004: Den tyske besættelse af Kronborg 1940-45 (Benjamin Asmussen s. 15-40)
Årbog 2009: Danmarks Nye Søfartsmuseum. Udstillinger med kurs mod det store publikum (Jørgen Selmer s. 30-53)

- de sidste 2 artikler er endnu ikke offentliggjort digitalt, men findes i årbøgerne fra de pågældende år. Disse kan købes via vores netbutik.

- artikler med geografiske emner findes naturligvis også under andre emner, f.eks. Fyrvæsen og Strandinger, lister over disse emner følger senere.

Model af Kong Hans skibsværftHandels- og Søfartsmuseets model af Kong Hans’ Skibsværft der i begyndelsen af 1500-tallet lå på Slotø i Nakskov Fjord. Modellen er en rekonstruktion og kilderne til værftets præcise udseende er ikke klare.

 

Kong Hans skibsværft på SlotøRuinen af Kong Hans’ Skibsværft på Slotø i Nakskov Fjord set fra ydre vold. Værftet byggede skibe fra begyndelsen af 1500-tallet til 1633. billedet er taget i september 2010.

På Nakskov Fjords hjemmeside kan man læse mere om Engelskborg, som skibsværftet og borgen (som det også var) hed.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar