M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Navigation – artikler fra årbøgerne

Fotografiet viser timeglas og foran en opslået skibsjournal fra briggen ZWILLINGE af Kiel (1834-38). På journalen ligger et pindekompas fra den grønlandske handelsbark THORVALDSEN.

Et af de store emner i den kommende udstilling på M/S Museet for Søfart er navigation. I et stort, åbent rum vil man bevæge sig som på havet mellem isbjerge, der fortæller forskellige dele af historien om hvorledes man fandt vej til søs i tiderne før GPS. Mellem de mange instrumenter dukker personlige historier op – fortalt af fortidens mennesker selv.

Som en form for opvarmning har vi her på Fyrskibet samlet en del af de mange årbogsartikler, der handler om at finde vej på havet.

Klik på linket og gå direkte til artiklen.

Årbog 1943: Vasco da Gama (hans navigering) (Carl V. Sølver, s. 20-61)
Årbog 1944: Rebækroret (Carl V. Sølver, 108-118)
Årbog 1944: Astrolabus (småartikler, s. 134)
Årbog 1945: En nordisk tankes realisation : et historisk strejftog (K. Strandgaard s. 91-108)
Årbog 1945: Longitude. Om bestemmelse af den geografiske længde ved kompassets misvisning (Carl V. Sølver, s. 109-148)
Årbog 1946: De danske farvande i krig og fred (John Nielsen s. 91-122)
Årbog 1946: Et par søkortstudier (Louis E. Grandjean, 123-129)
Årbog 1946: Et søkort over de nordeuropæiske farvande fra aar 1605 (småartikler, s. 176)
Årbog 1947: Søens stednavne : et søhistorisk registraturarbejde (Louis E. Grandjean, 73-86
Årbog 1947: Portolan (håndtegnet søkort (småartikler, s. 128)
Årbog 1950: Hvorfor hedder grunden Cancer? (Louis E. Grandjean, 108-111)
Årbog 1951: Undéns patent log (Carl V. Sølver, s. 67-72)
Årbog 1951: Juan de la Cosas verdenskort fra året 1500 (småartikler s. 103-105)
Årbog 1952: Martin Behaim, 1459-1507. En studie fra de store opdagelsers tid ( Carl V. Sølver, s. 100-136)
Årbog 1952: Titelblad til den første på dansk udkomne bog om passatvindene (småartikler s. 170)
Årbog 1953: Titelbillede til Berthel Webers oversættelse af Claus de Vries’s bog om styrmandskunsten – lidt om søfartsbøger, lærebøger og elevbøger (småartikler s. 115-116)
Årbog 1955: De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster (A.W. Lang, s. 49-76)
Årbog 1956: Pindekompas (småartikler s. 162-163)
Årbog 1965: Det ældste kort over Nordeuropas søruter (A.W. Lang, s. 145-172)
Årbog 1972: Da en dansk-portugisisk ekspedition fandt Amerika for 500 år siden (Henning Henningsen, småartikler s. 221-227)
Årbog 1980: Christian IV’s skibskompas (Henning Henningsen, småartikler s. 138-141) TJEK I ARTIKEL
Årbog 1984: Vogt jer for Lappesand! Om læsekort og deres beskrivelser af danske farvande (Henning Henningsen, s. 56-99)
Årbog 1980: Johan Hansøn Heitman (1664-1740). En norsk skipper, kartograf og skribent (Hein Magnus s. 80-88)
Årbog 1984: Samling af nautiske instrumenter på Handels- og Søfartsmuseet (Søren Thirslund, s. 133-161)
Årbog 1986: Træk af navigationens historie. Jens Kusk Jensen: En kortfattet fremstilling af Navigationens Udvikling (ved Søren Thirslund, s. 26-98)
Årbog 1986: Jens Kusk Jensens praktiske forsøg og rekonstruktioner (Søren Thirslund, Hanne Poulsen, s. 99-134
Årbog 1992: Christopher Columbus – drøm og virkelighed (Henning Henningsen, s. 29-66)
Årbog 1997: Solarstein (Jørgen Jensen s. 14-21)
Årbog 1999: Navigatør i Mørkets Hjerte (Bert Blom s. 7-62)
Årbog 2001: Vikingetidens Sejlanvisninger for Nordatlanten. Fra ca. 860 til 1400 (Søren Thirslund, s. 107-120)
Årbog 2002: Styrismand, rorgænger, autopilot, joystick. Praktisk navigation gennem tiderne (Søren Thirslund, s. 119-128)
Årbog 2003: Kompasroser af sten (Jørgen Jensen, s. 31-44)
Årbog 2004: DECCA NAVIGATOR i 50 år (Søren Thirslund, s. 117-130)
Årbog 2012: En tidsrejse til troperne. I kølvandet på Poul de Løwenørn og de første danske kronometre (Thorbjørn Thaarup, s. 59-82)

Årbøgerne kan også findes via vores hjemmeside, her kan man se alle artikler i de enkelte årbøger op til og med 2007. Nyere årbøger kan købes i vores netbutik.

Prins Carl (den senere kong Haakon VII) og kaptajn Chr. Hansen tager solhøjden i passaten i december 1895.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar