M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Beretninger fra søen

Billedet er taget af navigatør Søren Thirslund under en rejse til Grønland i 1930′erne. Sømændene leger med skibets kanin og kat, der ser ud til at komme fint ud af det med hinanden.

Der er heldigvis rigtig mange sømandsberetninger og erindringer i årbøgerne, de allerfleste fra danske søfolk, men også et par udenlandske fortællinger har sneget sig med. Beretningerne stammer fra: fra sømændene selv, fra en kone, en velfærdsmand, en landkrabbe og en medsejlende anonym.

Klik på linket og gå direkte til artiklen eller find via vores hjemmeside, hvor man kan se alle artikler i de enkelte årbøger op til og med 2007.

Årbog 1963: Med sejlskib til Ostindien og Molukkerne 1899-1901 – en beretning om forfatterens første tur som skibsdreng med barken HANS af Nordby (Fanø) i 1899 (Peter Wamberg, s. 21-56)
Årbog 1964: Til søs i 1890’erne – erindringer fra sejlskibstiden på danske skibe i 1890’erne, bl.a. under koleraens hærgen i Tyskland i 1892, samt om forfatterens oplevelser som matros ombord på emigrantdamperen THINGVALLA (Thorvald Nielsen, s. 43-64)
Årbog 1967: Livet ombord i sydfynske skonnerter – i 1920’erne (Henning Hemmingsen, s. 61-86)
Årbog 1968: Svendborgskippere jeg har kendt – nogle træk af forskellige skippere og søfolk, om hvordan forfatteren selv blev anset for at være en ulykkesfugl samt om den 3-mastede skonnert URDA af Svendborgs forlis (Henning Hemmingsen, s. 53-81)
Årbog 1970: Fra mit livs skibskiste – en fortsættelse af erindringerne fra de ovenstående artikler (Henning Hemmingsen, s. 67-93)
Årbog 1971: En koffardiskipper og hans skib i 1712. Fra Horsens skrifteprotokol – om hvad en skifteprotokol kan give af oplysninger, her får man at vide hvordan skipperen gik klædt og hele inventaret på hans skib opregnes (Chr. Waagepetersen, s. 7-35)
Årbog 1971: Sofus Jensens breve fra Grønland 1900 – volontør Sofus Jensen skriver fra Frederikshåb (s. 36-63)
Årbog 1975: Islandsskonnerterne – Kaptajn K. Mullertz mindes sin tid som letmatros på en af de såkaldte Islandsskonnerter i årene 1908-09 (K. Mullerts., 93-133)
Årbog 1976: En rejse til Nørresundby og videre ud… Hans Tage Jensen skildrer sin rejse til østen som messedreng på et af ØKs første motorskibe i 1923-24 (Hans Tage Jensen, s. 91-115)
Årbog 1979: Maskinmestrene og dansk emigrantfart 1880-1912 – en beskrivelse af forholdene i maskinrummet på de danske skibe der sejlede emigranter til USA  (Poul Bell, s. 131-146)
Årbog 1980: Johan Hansøn Heitman (1664-1740). En norsk skipper, kartograf og skribent (Hein Magnus, s. 80-88)
Årbog 1981: Position 12’16’35’’ N, 103’50’50’’ Ø – en beretning fra velfærdsmanden i Singapore (Erik Dannesboe, s. 66-75)
Årbog 1982: En dansk-amerikansk messedrengs erindringer fra danske dampskiber – forfatterens far, den danske kaptajn Herman Rudolf Hemmingsen sejlede under 1. verdenskrig mellem Danmark og England, han fortæller her morsomt om nogle af disse rejser (Erik Hemmingsen, s. 54-69)
Årbog 1985: Kaptajn Per Møller Pedersens erindringer – livet om bord i såvel sejl- som dampskibe i slutningen af 1800-årene og indtil efter 1. verdenskrig (s. 142-206)
Årbog 1986: Med barken IDA til Australien – anonymt manuskript, som museet modtog fra ægteparret Eriksen, skrevet af et ungt menneske, man går ud fra at det er rederens søn eller datter (s. 197-209)
Årbog 1987: Containerfart i storm på Stillehavet af Hans H. Thomsen – dagbogsoptegnelser fra telegrafist, Hans H. Thomsen, fra et containerskib i begyndelsen af 1980’erne (Hans H. Thomsen, s. 168-214)
Årbog 1990: Otto Søtoft: Erindringer fra en Reise som 1ste Styrmand med Fregatten HAVFRUEN fra Hjemstedet til Java og Retur i aarene 1976-77, redigeret af Hanne Poulsen – navigatør Otto Søtofts breve fra 1930’erne (s. 133-152)
Årbog 1993: Konvojsejlads – om de mange detaljer, man skulle have styr på når man sejlede konvojsejlads i Nordatlanten i 2. verdenskrig (Niels Ole Kiil, s. 9-32)
Årbog 1993: Lystsejlads for motor og for sejl i 1916 – en skildring af to lystsejladser i Fredericia (Knud Chr. Schmidt s. 121-137)
Årbog 1995: En styrmand i Grønlandsfarten – forfatteren fortæller om sin morfar og nogle barske ture til Grønland (Frede Bak, s. 6-27)
Årbog 1995: Jorden rundt i 60 år – her om sejladsen under 2. verdenskrig, bl.a. med J. Lauritzen (Ove Kjeldsen, s. 82-100)
Årbog 1995: Matros og Landmand. Erindringer 1912-14 – som ung dreng fik gårdejer Christian Bitsch lov til at stikke til søs (Christian Bitsch, s. 28-44)
Årbog 1995: Under sejl til Antipoderne – beretning fra en rejse i 1936-37 med et af de sidste store sejlskibe, WINTERHUDE (Niels Ole Kiil, s. 62-81)
Årbog 1996: Styrmand i flyvebådene – forfatteren fortæller om sin tid i flyvebådene i 1970’erne og om de specielle problemer der er forbundet med denne sejlads (Holger Andersen, s. 6-22)
Årbog 1997: Rejsen med S/S HELSINGØR 1892-93 – om den dramatiske rejse der endte med skibets forlis under en storm i Nordsøen (Christian Knud Holsøe, s. 6-13)
Årbog 1997: S/S GUSTAV HOLMs sidste rejse til Grønland – Ejner Lindbergs beretning om sin mest farefulde færd til Nordøstgrønland i 1950 (N.E. Lindeberg, s. 22-35)
Årbog 1998: Dækselev i 1930’erne - bl.a. om Knud Lauritzens fremsynede ideer og pædagogiske initiativer (Niels Ole Kiil s. 65-83)
Årbog 1998: Gnisten der forsvandt – tidligere radiotelegrafist skriver om udviklingen og afviklingen af radiotelegrafistjobbet (Bruno Jessen, s. 7-36)
Årbog 1998: I DANAs kølvand – om de 4 DANA’er og om havforskningen (Thorkild Sandbech, s. 117-144)
Årbog 2000: Køleskibsfart Før og Nu – om hvordan det var at arbejde ombord på køleskibene i 1930’erne (Niels Ole Kiil, s. 37-60)
Årbog 2001: Alternative rejser – en fortsættelse af forfatterens tidligere artikler om sine år til søs, denne gang om årene under 2. verdenskrig, bl.a. om rejser til Centralamerika (Niels Ole Kiil, s. 65-84)
Årbog 2002: Gibraltar-strædet fra august 1939-1940 - om det ½ år hvor forfatteren sejlede i Gibraltar-strædet ombord på bjergningsdamperen GEIR (Kaj Lund, s. 91-118)
Årbog 2002: Sønderjyde på de store have – forfatteren fortsætter sine oplevelser under 2. verdenskrig (Niels Ole Kiil, s. 7-38)
Årbog 2003: Østen t/r med Ø.K. – om hvordan en rejse til Østen med et af Ø.K.s stykgodsskibe i begyndelsen af 1950’erne kunne forløbe, skibene kunne være: MANCHURLA, KINA, MALACCA eller PATAGONIA (Ole Ventegodt, s. 61-108)
Årbog 2004: Einar Holbølls sømandsliv – julemærkets far havde en kort karriere til søs inden han kom ind til postvæsenet, om denne fortælles her (Ulla Andersen, 7-14)
Årbog 2005: Fem år foran masten – fra dæksdreng til matros i grønlandsskibene 1935-1940 (Søren Thirslund s. 65-96)
Årbog 2006: Seks år på langfart – en dansk dames oplevelser 1889-1895 – da Helene Bruhns mand, Jacob Bruhn, blev kaptajn på briggen MIDDELHEUS tog hun med på langfart, her fortæller hun om sine oplevelser. I 1895 rejste hun hjem fra Valparaiso. Hendes mand forsvandt senere sporløst i Argentina (Helene Bruhn, redaktør Hanne Löfqvist, s. 9-42)
Årbog 2006: Styrmandsliv i vinteren 2002-2003 - vintersejlads i Nord- og Østersøen den ældre singledækker BLUE OCEAN (Asger Jansen, s. 53-86)

Der er ingen direkte adgang til artiklerne i de seneste årbøger, men årbøgerne kan købes i vores netbutik.

Årbog 2008: Sømand Jens Aksel Aakjærs erindringer ca. 1940-1945 – om dagligdagen ombord på forskellige danske skibe under 2. verdenskrig (transkriberet af Hanne Poulsen, redigeret og indledt af Kåre Lauring, s. 32-48)
Årbog 2009: Erindringer fra maskinrummet SELANDIA (II) 1946-1947 – her var forfatteren i praktik og sejlede som “overtallig” maskinassistent i forbindelse med hans studie på DTU. Turen gik til Australien og New Zealand. Der fortælles om stort og småt fra rejsen med passagerskibet (Christian Frederik Mathiesen, s. 116-130)
Årbog 2010: Galeasefører og meget mere i Grønland – på grundlag af sin morfars, Christian Nielsen, dagbog fortæller forfatteren sejlads på Grønland i slutningen af 1800-tallet (Frede Bak, s. 139-151)
Årbog 2010: På tur med M/S CLEMENTINE MÆRSK. En landkrabbes oplevelser på et moderne handelsskib - museumsinspektør på M/S Museet for Søfart, Torkil Adsersen, var som forberedelse til udstillingerne om den moderne søfart i det nye søfartsmuseum på medsejlads i foråret 2010 (Torkil Adsersen, s. 7-40)
Årbog 2011: En hændelse i udeflåden – forfatteren fortæller om sin fars oplevelser i 2. verdenskrig (C.P. Baird s. 43-60)
Årbog 2012: ”En broget skare”. Danske krigssejlere i Newcastle upon Tyne – om fire søfolks oplevelser i 2. verdenskrig og hvad Newcastle upon Tyne betød for søfolkene (Peter Baird s. 33-58)

Årbøgerne kan også findes via vores hjemmeside, hvor man kan se alle artikler i de enkelte årbøger op til og med 2007.

Besætningen bader fra skibet S/S AVANCE af Korsør under invasionen i Normandiet, sommeren 1944.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar