M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

BONAVISTA søsættes endnu en gang

Den smukke Marstalskonnert BONAVISTA kommer igen i sit rette element Pinselørdag den 26. maj 2012 og M/S Museet for Søfart er med.

Na­tio­nal­mu­seet skrev i 2008 kon­trakt med Eb­bes Bå­de­byg­geri, Marstal, om re­stau­re­ring af BONAVISTA, byg­get 1914 til by­ens om­fat­tende New­fo­und­lands­fart. Ski­bet blev i år 2000 til­ba­ge­holdt af Kul­tur­vær­di­ud­val­get fra salg til ud­lan­det, og et om­fat­tende for­mid­lings­re­stau­re­rings­ar­bejde gennemført.

Søsætningen sker i forbindelse med Træskibssammenslutningens traditionsrige pinsetræf. M/S Museet for Søfart vil være til stede og fortælle om det kommende museum.

Man kan læse mere om arrangementet her.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar