M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Danmarks Skibslister og Dansk Søulykke-statistik

Siden Søfartens Bibliotek mistede sine driftsmidler i foråret har der været arbejdet på at finde midler til at kunne lægge Søfartens Biblioteks bogsamling sammen med Museet for Søfarts bibliotek.

Midlerne er fundet og arbejdet med sammenlægningen er godt i gang. Som en start er Danmarks Skibslister og Dansk Søulykke-statistik nu tilgængelige på Museet for Søfarts hjemmeside, find dem under bjælken Videnscenter. Det er også muligt at søge i alle årgange via bibliotekets database.

Danmarks Skibslister omfatter årgangene 1869-2002, hvis man ønsker at finde nyere skibe skal man bruge Søfartsstyrelsens database Register over danske skibe. Skibslisterne er digitaliseret af Søfartens Bibliotek ved hjælp af en donation på 370.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Dansk Søulykke-statistik omfatter årgangene 1893-1996, nyere årgange kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Søulykkestatistikken er digitaliseret af Søfartens Bibliotek med midler tildelt af Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Søulykke-statistikken, som kan have scanningsfejl, revideres løbende, og hvis man finder fejl, eller noget er uklart, er man velkommen til at henvende sig til Irene Olsen, io@maritime-museum.dk

Læs mere i enten Danmarks Skibsliste eller Dansk Søulykkestatistik.

1 kommentar

1 Danmarks Skibsliste & Dansk Søulykkestatistik nu online « Udkigsposten { 12.21.11 at 11:30 }

[...] mere om pro­jek­tet på Fyrskibet.dk — Han­dels– og Sø­fart­s­mu­se­ets di­gi­tale log­bog, el­ler gå di­rekte til de [...]

Skriv en kommentar