M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Fra Handels- og Søfartsmuseet til Museet for Søfart

Med årsskiftet 2011/2012 sattes der punktum for museets navn gennem næsten 97 år, Handels- og Søfartsmuseet.

Fra 1. januar hedder vi nu Museet for Søfart og på engelsk Maritime Museum of Denmark.

Vi har valgt at skifte navn for at tydeliggøre overgangen til et helt nyt museum. Det bliver et museum med mange fællestræk med det gamle Handels- og Søfartsmuseum på Kronborg, men samtidig også et museum med helt nye bygninger, fuldstændig nye udstillinger, et større personale samt et større fokus på nutiden, forskning og internationalt samarbejde.

Museet for Søfart har naturligvis også fået nyt logo, og den i den anledning vil vi gerne vise de gamle logoer frem.

Logoet ovenfor var i brug i mellemkrigstiden og her kombineres museets navn med en åben krone, der var almindelig i middelalderen.

Centralt i logoet krydser en hermesstav og et anker hinanden. Hermesstaven, eller kērukeion på græsk, er en kort stav omslynget af to slanger og blev båret af den græske gud Hermes, svarende til den romerske gud Merkur.

Hermes var gud for handel, budbringere, hyrder, svindlere og tyve. I senere tider blev staven især brugt som symbol på handel og sammen med ankeret illustrerer den derfor fint museets navn og arbejdsområde.

Loget ovenfor, som vi har brugt indtil årsskriftet, var i brug i 1945 og muligvis også tidligere. Det forestiller en middelalderlig kogge, der sejler i en rum vind, dvs. med vinden ind fra agten. Skibet har et agterkastel, dvs. en hævet platform agter, der øgede skibets forsvarsmuligheder i kamp.

Koggen var et middelalderligt handelsskib, der især var almindeligt i Nordeuropa og ofte associeres med Hansestæderne, det succesfulde netværk af handelsbyer i Øst- og Nordsøen. I en åben og letlæselig skrifttype omkranser navnet koggen og brydes kun af en vimpel fra bovsprydet.

Logoet er uden tvivl inspireret af de mange middelalderlige bysegl, der ofte havde et lignende fartøj i sig. Et godt eksempel er Helsingørs ældst kendte segl fra 1456, som skaberen af museets logo måske har ladet sig inspirere sig af for den måde elegant at henvise til museets placering i en havne- og handelsby.

Museets nye logo trækker også tråde tilbage i tiden, omend noget kortere. Museet for Søfart forkortes M/S, inspireret af den ældre, især angelsaksiske, praksis med at skelne mellem et dampskib, S/S (for Steam Ship) og motorskib, M/S (for Motor Ship).

At bruge et præfiks til skibes navne er i dag meget udbredt, hvilket fx kan ses på Wikipedias lange liste over forskellige præfikser.

Det nye logo bestående af to bogstaver og en skråstreg giver en meget enkel grafisk profil. Logoet er sammen med det nye navn skabt af firmaet e-Types.

Det nye navn, Museet for Søfart, udmærker sig ved at være både kortere og lettere at udtale end det gamle Handels- og Søfartsmuseeet, som navnemæssigt lagde sig op af institutioner som Handels- og Søfartsministeriet fra begyndelsen af 1900-tallet og Handels- og Søfartstidende fra 1800-tallet. Ingen af delene eksisterer længere, og det giver også derfor god mening at skifte til et mere mundret navn.

Hvad synes du om vores nye navn og logo?

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar