M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Handels- og Søfartsmuseets årbog 1954

På fotografiet ses fregatten DISCO. Den meget flotte model af skibet står på Handels- og Søfartsmuseet og den indgår i vores faste udstilling om de danske kolonier. I Handels- og Søfartsmuseets årbog 1954 kan du læse Knud Klems artikel om skibet og modellen.

Orlogsskibet DISCO blev søsat i 1778 og skulle oprindeligt have været med til at bekæmpe pirater i Middelhavet. Men Asiatisk Kompagni manglede skibe på sejladsen til Ostindien og Kina og fik derfor lov til at låne skibet. Allerede efter den første rejse overgik DISCO dog permanent til kompagniet i 1781.

Skibet er opkaldt efter Diskobugten i Grønland og foretog frem til 1794 seks rejser til de danske besiddelser i Kina og Ostindien. Selvom at skibet ikke sejlede i så lang tid, så har vi alligevel gode kilder til at belyse dets konstruktion og historie. På Rigsarkivet er konstruktionstegningerne bevaret og Erik Werge lavede en model af skibet. I 1950 blev han færdig og afleverede modellen til Handels- og Søfartsmuseets Venneselskab, som derefter donerede det til museet. Og her har vi opbevaret det lige siden.

Men læs meget mere om dette og DISCO’s fantastiske rejser i årbogen. Læs også hellere end gerne artiklerne om skibsbyggeren E. C. Benzon og skibsrederen H. P. Prior. Årbogen kan du finde lige her.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar