M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Handels- og Søfartsmuseets årbog 1975

”Islandsskonnerterne” skrevet af Kaptajn K. Mullertz, er en af artiklerne i årbogen fra 1975.

Her fortæller han om sin tid som letmatros i 1908-09 om bord på den færøskejede skonnert FREDERIKSVAAG.

Om vinteren, fra december til februar, lå islandsskonnerterne i København, hvor de fungerede som pakhus, for den last der var bragt hjem nordfra. Den blev losset, efterhånden som den blev solgt.

Lasten bestod typisk af klipfisk, saltet lammekød og tønder med saltet sild og torskelevertran.

Når skibet forlod København om foråret, var det lastet med bl.a. mursten (som var et helvede at laste) og alverdens varer til den købmand i Torshavn, der ejede skibet.

Undervejs på årets togt gik turen først til Færøerne, herefter Sverige, Skotland, England og sidst til fiskepladserne nord for Island.

Forfatteren fortæller levende om både den spændende sejlads, fiskeriet ved Island og om de mennesker, han møder på land – bl.a. om hvordan det godt kunne tage tid at købe lommetørklæder på Færøerne, fordi der stod to unge piger i butikken.

Udover ovenstående artikel kan man i årbogen læse Henning Henningsens beretning om Handels- og Søfartsmuseets 60års fødselsdag.

Der er en artikel om fregatten CHARLOTTE AMALIAs mærkelige skæbne. Hanne Poulsen fortsætter sin beskrivelse af danske galeonsfigurer (startet i årbogen for 1974) og man kan læse artiklen ”Forsyninger til en kinafart”.

Læs artiklerne i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1975.

3 kommentarer

1 Johan M. Restorff { 06.19.12 at 11:23 }

Frederiksvaag, er den vestlige bugt i Tórshavn, senere ændredes navnet til Vágsbotn.
Skonnerten drev ind på et næs i Tórshavn og erklæret vrag.
Min Oldefar, M.C.Restorff, bager under den kgl handel og en af de første som fik handelsbevilling efter at kgl. handel ophørte i 1856.
.Han købte skonnerten Vigilante, og navnet ændret til Frederiksvaag.
En af hans sønner Johan M.Restorff, min bedstefar, var igennem mange år skibets kaptajn, til han i 1904 gik i land. Jeg er indehaver af korrespondence mellem Mullertz og min far, Chr. Dahl-Restorff.
Navnebrættet Frederikvaag -Thorshavn kom tilbage til Færøerne i 1928, og Mullerttz,som var tømmermand om bord, har lavet skiltet,som idag hænger indendørs i Hotel Hafnia,Tórshavn, som i 2005 blev solgt til nye ejere. Undertegnede var dirketør fra 1960 til 2005. Noget af det,som er nævnt ovenfor i Deres artikel, har jeg på personlig skrift fra Mullertz.
Min bor,M.C.Restorff og jeg har hver sit marinebillede af “Fredeiksvaag”. Mit er malet 1882 af den kendte marinemaler J. Dahl.
med venlig hilsen Johan Martin Restorff, Jóan Karlsgøta 10, FO 100
Tórshavn -Føroyar ( 00298 31 12 75 )

2 Irene Olsen { 06.29.12 at 11:02 }

Kære Johan M. Restorff,
mange tak for din kommentar til fyrskibsartiklen. Det er altid interessant at vide hvor man kan finde yderligere oplysninger om et skib og dets besætnings skæbne.

Med venlig hilsen
Irene Olsen – Bibliotekar

3 johan M. Restorff { 01.18.17 at 20:08 }

malerierne af skonnerten Frederiksvaag er omtalt i teksten ,som for år tilbage blev tilsendt Dem.
Jeg mener at følgende oplysning kan bidrage til historien.
Mit maleri af “Frederiksvaag” er solgt til Føroya skipara og navigatør-felag ( Færøernes Skipper og Navigatørforening).
Min bedstefar Johan M.Restorff var foreningens første formand,
og i forbidelse med at foreningen er indflyttet i nye lokaler. var der
interessse for at maleriet kunne pryde de nye lokaler.
m.v.h. Johan M. Restorff,Tórshavn 18.Januar 2017

Skriv en kommentar