M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Handels- og Søfartsmuseets årbog 1980

Endnu en gang skriver Henning Henningsen en interessant artikel om sømandens forhold ombord.

Denne gang hedder artiklen “Sømandens lukaf og kaptajnens kahyt”. Men artiklen handler også om meget andet, bl.a. om skibskister og kufferter, renlighed, hygge og belysning i lukafet. Det var ikke luksusforhold sømændene var vant til førhen! Der var ikke meget plads at sove på, lige meget om man sov i hængekøjer eller i faste køjer. I danske orlogsskibe 1839 var afstanden mellem hængekøjerne 39 cm. På skibe med faste køjer var det bedst at have en af de øverste køjer, dels var de bredere, dels risikerede de ikke så nemt at blive våde, når søen i storm oversvømmede lukafet.

Forholdene for kaptajner og officerer var en ganske anden sag. F.eks. gjorde man, fra starten af 1800-tallet, meget ud af, at følge den gældende mode og stil. På s. 67 (pdf-fil s. 51) ses en kahyt indrettet sådan som et klunkehjem så ud i starten af 1900-tallet. Denne hjemlige hygge blev dog pakket ned, hvis der var storm på vej, eller måske endda før afsejling fra havnen, for at al nipset ikke skulle gå i stykker undervejs.

Forskellen mellem de trange, mørke mandskabsrum og  kahytten var unægtelig stor. I kahytten var der en luksus som næsten svarede til den derhjemme, man hører endda om klaverer eller orgler i kahytten.

Læs selv mere i årbogen, og læs også artiklerne:

“Johan Hansøn Heitman (1664-1740) – en norsk skipper, kartograf og skribent” af Hein Magnus.

“Skonnerten VIGILANT – myte og dokumentation” af Birger Thomsen.

“To handelsskibe på Øresunds bund” af Michael Teisen.

“Den gamle skibshandel på Nørrebro i Odense” af Ebba Lauritzen.

- derudover findes også småartiklerne:

“Christian IV’s skibskompas” af Henning Henningsen.

“Faktor i Asiatisk Kompagni Severin Kierulf” af Hanne Poulsen.

“Frokost på Christiansborg fort på Guldkysten 1843″ af Henning Henningsen.

“”Den blå Peter” og andre afsejlingssignaler af Henning Henningsen.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar