M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Handels- og Søfartsmuseets årbog 1983

Christian Nielsen, mangeårig medarbejder på Handels- og Søfartsmuseet døde i 1982, derfor er artiklerne i årbogen her, tilegnet ham.

Artiklerne spænder vidt. Efter mindeord af direktør Hans Jeppesen, skriver tidligere direktør Knud Klem en lidt længere artikel om Christian Nielsen, og om hans arbejde på museet.
I første omgang blev han ansat som kustode, men Klem fik skaffet en ekstra bevilling, der gjorde at Christian fik en stilling som konservator. Han byggede bl.a. modeller, og var med på forskningsrejser rundt om i Danmark og Norden. Her var Christians uddannelse som bådebygger en stor fordel, da han med sin baggrund som bådebygger, kunne tale direkte til de bådebyggere man besøgte, de betragtede ham som en af deres egne. Disse rejser mundede bl.a. ud i Christian Nielsens bog ”Danske bådtyper”.
Klem slutter sin fine artikel af med at fortælle, at Christian gennem årene havde svært ved at sige ”du” til Klem, for ”man siger da ikke du til sin direktør”, Christian lærte det dog, og han og Knud Klem, blev gennem årene nære venner.

Museet har udarbejdet en cd-rom, der indeholder Christian Nielsens tegninger “Danske bådtyper : Christian Nielsens tegninger”, denne kan købes i museumsbutikken, ligesom bogen “Danske bådtyper”.

Blandt andre finder man følgende artikler i årbogen:
”Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartsmuseet” af Morten Gøthche.
”Håndværkeren i bådebyggeren – En skitse af arbejde og mentalitet” af Palle Ove Christiansen.
”Dan & Viktoria, To Åledrivkvaser” af Morten Gøthche.
“”Her er intet skibsværft…”, Skibsbygningen i industristatistikken 1823-1855″ af Anders Monrad Møller.

Christian Nielsen (til venstre) i samtale med skibsingeniør Bernhard Bruncke ved overrækkelsen af dennes model af skoleskibet GEORG STAGE (I) d. 17. juli 1979.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar