M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Handels- og Søfartsmuseets årbog 1989

 

Årbogen fra 1989 indledes med en artikel af skibshistorikeren Frederik Frederichsen, “50 år med danske motorsejlere”.
Artiklen, som omhandler perioden ca. 1920-1975, beskriver hvordan de mindre kystskibe vandt indpas og forsvandt igen. De små skibe sejlede med alt, der skulle flyttes fra et sted til et andet, og selv inden for denne type skibe kan man tale om både trampfart og liniefart. Man sejlede med kul, korn, gødninsstoffer, træ, cement, maskindele, skrot m.v., men også med dagligvarer. Frederichsen beklager skibenes forsvinden, da de var med til at give liv til havnene. Dog var der, pga. samfundets udvikling med biler, broer, jernbanetrafik samt udviklingen af containerskibene, ikke længere plads til kystskibene.
Artiklen er illustreret med mange fotos af kystskibe, og de afbildede skibets historie ridses op.

Frederichsen var en flittig mand, som udarbejdede mange skibsregistre, og i starten af året lagde vi flere af disse op på vores hjemmeside under Videnscenter, det største ”Danske damp- og motorskibe” i 21 bind indeholder et væld af skibsoplysninger.

I årbogen kan man, udover Frederichsens nekrolog over motorskibene, også læse Henning Henningsens artikel ”HURRA! Om sømandens hilseskikke og honnør til søs”, endnu en spændende artikel om skikke til søs, hvor man får forklaringen på f.eks. ”frydeskrigsceremonien”, forskellige hurra-råb, flagkipning og salutter.

Kåre Lauring bringer en erindring og beskrivelse fra rederiet C.K. Hansen, i artiklen ”Et rederikontor 1888”.
Erik Møller Nielsen forklarer, hvordan skibsbygmestre blev i stand til at anvende teori, beregning og tegning, og hvilke konsekvenser disse nye færdigheder fik for skibsskrogenes form i artiklen ”Skibsbygning i Danmark. Om træskibets konstruktionshistorie ca. 1800-1920”.
I den sidste artikel fortæller belgiske Jan Parmentier om de af hans landsmænd, der var i dansk tjeneste da Danmark begyndte at besejle Kina, dette er i artiklen ”Søfolk og supercargoer fra Oostende i Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste 1730-1747″.

Læs selv alle artiklerne i årbogen.          

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar