M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Handels- og Søfartsmuseets årbog 2008


Handels- og Søfartsmuseets årbog 2008

Nu er årbogen, M/S Museet for Søfarts årbog fra 2012 udkommet, og og derfor ligger årbogen fra 2008 nu på vores hjemmeside. I årbogen finder man fem, i emner, meget forskellige og spændende, artikler.

”Svitzer gennem 175 år” af Lise Astrup Frandsen, etnolog og fra sommeren 2007 til foråret 2008 arbejdende på en bog om Svitzer. Artiklen her bygger på hendes indsamlede materiale, og lægger vægt på virksomhedens udvikling i store træk, herunder større omvæltninger og udfordringer. Artiklen er illustreret med mange flotte fotos af gamle og nye slæbebåde, og af skibe som Svitzer har hjulpet gennem tiden. Den færdige bog udkom i 2008 og hedder: ”Svitzer safety and support at sea 1833-2008”. 

”Erindringer ca. 1940-1945” af sømand Jens Aksel Aakjær. Aakjær (1925-1997) sejlede i 35 år i rederiet Dannebrog, og artiklen er en beskrivelse af hans oplevelser i hjemmeflåden under 2. verdenskrig. Her fortæller han små anekdoter fra sin tid ombord, f.eks. om at skibene, når de sejlede i tysk farvand, havde en tysk officer ombord, en ”geleider”, og at der forrest på skibet var lagt en ”gravsten”. Gravstenen var en bøje, fastgjort med en lang wire, der kunne flyde op, hvis skibet sank.
En anden anekdote, som Aakjær fortæller, er at da han sejlede på HANS MÆRSK, var der en stor fyrbøder, som forelskede sig i hans spisebestik (et flot sæt med tallerkener og bestik, som Aakjær havde byttet sig til på en DFDS-damper). Fyrbøderen insisterede på at spise med Aakjærs bestik, og da Aakjær ikke turde sige ham imod, måtte han derfor spise af bliktallerkener, og med hvad han ellers kunne finde. Artiklen er transkriberet af Hanne Poulsen og redigeret af Kåre Lauring, og erindringerne indledes med et afsnit om den danske handelsflåde under 2. verdenskrig.

”U.S. Virgin Islands 2007 – GALATHEA 3 ekspeditionen” af Morten Karnøe Søndergaard. På GALATHEA 3 ekspeditionen kom man forbi U.S. Virgin Islands, og i den forbindelse kunne artiklens forfatter foretage er en rejse i tidligere museumsinspektør, Henning Henningsens, fodspor. En rejse han foretog i 1967, for at deltage i fejringen af 50-året for overdragelsen af øerne til USA d. 31. marts 1917. Artiklen giver et billede af forskelle og ligheder igennem tid i en tidligere dansk tropekoloni.

”Myren – rederiet og skibene” af forfatter til mange bøger om rederier og skibe, Ole Stig Johannesen. I artiklen gennemgås rederiets historie fra grundlæggelsen i 1891 til lukningen i 1975. Til sidst i artiklen findes en liste over rederiets skibe med de vigtigste data samt for fuldstændighedens skyld også en liste over skibene fra rederierne Ægir og Gefion.

”Til Island, Grønland, Bordeaux og St. Petersborg – om CARITAS i sejlads 1729-1735” af Anders Monrad Møller. Skibet CARITAS’ historie følges i artiklen fra første til sidste rejse. En rejse, der endte med en stranding i Skagen, hvor skibet var på vej retur fra Bordeaux med en stor ladning vin. Rekonstruktionen er blevet muligt via et fallitbos efterladenskaber, en vurderingsforretning og en af de få bevarede toldbøger. Oplysningerne herfra har gjort det muligt at finde usædvanligt mange oplysninger om skibet, og der kan i derfor sættes navn på et grønlandsskib, der hidtil har været anonymt.

God fornøjelse med Årbog 2008!

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar