M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Montering af museumsgenstande / Mounting of museum objects.

I forsætningen af arbejdet med museets nye udstillinger bliver der nu monteret navigationsgenstande / In continuation of the work with the new museum exhibits navigation objects are now being mounted.

Der monteres med rustfri tråd der tilvirkes så det ligger så tæt til genstanden som muligt. Består monteringsbeslaget at flere dele slagloddes disse sammen / Stainless steel wire is used for the mounts and is manufactured to lie as close the objects as possible . Mounts consisting of several parts are soldered together.

Genstand klar til montering / Object ready for mounting

Tråd tilvirkes / The parts are manufactured
De tre dele er loddet sammen / Parts have been soldered together

Det færdige beslag står på et midlertidigt fodstykke / Finished mount on a temporary base

Genstand med næsten færdigt beslag  / Object with nearly finished  mount

Genstanden prøveophængt / Trial hanging of object

Kroge med fjedervirkning der fastholder genstanden til monteringsbeslaget / Hooks with spring effect secure object to mount