M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

M/S Museet for Søfart søger ny direktør

M/S Museet for Søfart

Stillingen som museumsdirektør for den selvejende institution M/S Museet for Søfart bliver ledig til sommer, hvor museets nuværende direktør tiltræder nyt job.

M/S Museet for Søfart er et statsanerkendt museum under museumsloven med speciale i søfartens og de maritime erhvervs kulturhistorie fra renæssancen til nutiden. Museet flytter i foråret ind i en ny spektakulær bygning tegnet af BIG Bjarke Ingels Group og placeret under jorden omkring en gammel tørdok uden for Kronborgs volde.

Det nyindrettede museum med udstillinger designet af Kossmann.dejong, Amsterdam, åbnes d. 29. juni 2013 af HM Dronningen.

Det nye museum skildrer dansk civil søfart i globalt perspektiv i fortid og nutid og søger i sine emnevalg og formidling at nå et bredt dansk og internationalt publikum med fortællingen om et af Danmarks vigtigste erhverv.


Museets nye direktør kommer til at lede et helt nyt museum af international karat. Det omfatter bl.a.

Daglig drift af det nyåbnede museum

Udvikling af nye forretningsområder, arrangementer, fundraising mv.

Fortsat udvikling af museumsbutik, konferencefaciliteter og café

Udvikling af museets udendørsrum og dets nære omgivelser i Kulturhavn Kronborg som ramme om egne og andres kulturelle begivenheder af allehånde slags

Udvikling af aktiviteter og aktivitetsfelter, som museet endnu ikke har taget fat på, i samarbejde med egne medarbejdere og udefra kommende interessenter fra kulturliv, erhvervsliv, og turistverdenen

Planlægning af museets fremadrettede forsknings- og formidlingsaktivitet

Udvikling af et nyt maritimt videnscenter, der kobler museets store bibliotek og billedarkiv med private og offentlige samlinger i ind- og udland

Udvikle museets nye undervisningsafdeling
Opretholdelse af museets høje standard bag kulisserne med registrering, digitalisering, konservering og velordnede magasiner

Sikre museet som en central partner blandt de danske- og internationale maritime museer

Stillingen forudsætter, at museumsdirektøren

Har gode lederegenskaber og samarbejdsevner, samt ledelsesmæssig erfaring, gerne fra en betydende kulturinstitution

Gerne har uddannelse inden for historie, etnologi eller lignende men dette er ikke et krav

Har indsigt i og erfaring med kommerciel drift, økonomistyring og fundraising, samt et museums ageren i oplevelsesøkonomien

Har god politisk fornemmelse og kan sikre museets interesser i forhold til stat, kommune og private donatorer

Har erfaring med og interesse for at sikre at museets samlede virke inden for indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling trives

Har interesse for erhvervsforhold og evne til at skabe og vedligeholde kontakt til det maritime erhverv

Har erfaring i at vedligeholde og udvikle lokale, nationale og internationale netværk

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på individuel kontrakt med udgangspunkt i statens lønramme 37.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Erik Østergaard på tlf. 40 15 12 25 eller til museets nuværende direktør Jørgen Selmer på tlf. 49 28 02 01.

Der henvises i øvrigt til www.maritime-museum.dk og www.mfs.dk.

Ansøgning, der bedes mærket ”Museumsdirektør”, sendes til:

M/S Museet for Søfart

Kronborg 10 B

3000 Helsingør

Eller på mail til:

info@mfs.dk

Ansøgning skal være modtaget senest fredag den 15. marts.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar