M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Museets årbøger lægges online

Det er med stor glæde, at vi på Handels- og Søfartsmuseet nu begynder offentliggørelsen af museets årbøger i digital form. Det er et projekt, der vil gøre flere generationers maritimhistoriske artikler nemt tilgængelige på museets hjemmeside. Det vil være ganske gratis at både læse og downloade de mange artikler.

Museets årbøger er blevet udgivet af museets venneselskab i en ubrudt række siden 1942. De indeholder store og små artikler om snart sagt ethvert tænkeligt emne inden for søfartshistorie. Artiklerne fordeler sig fint mellem formidling af ny forskning over dagbøger og erindringer til mindre noter om genstande i museets samling.

Det er glædeligt for os, at det nu med offentliggørelsen af årbogen for 1942 bliver muligt for læsere overalt i verden at læse og dele det arbejde som søfolk og museumsfolk har udført gennem den sidste menneskealder. En efter en vil årbøgerne blive lagt online med en rytme på cirka en årgang om ugen.

Projektet er finansieret af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Bøgerne er blevet scannet af projektmedarbejder Maria M.C. Olsen og delt op i artikelform af projektmedarbejder Morten Bronke.

Den første årbog online er udgaven fra 1942. Den kan findes her. I denne første udgave, der udkom under Anden Verdenskrig, hvor Kronborg var tysk besat, finder man et bredt udvalg af artikler:

Albert Olsen behandler det svenske forhold til Øresundstolden i 1600′tallet. Århundredet var præget af krige mellem Danmark og Sverige og tolden i Sundet var et varmt emne. Det er en historie om storpolitik, international handel, forfalskede papirer og gement smugleri.

L. Bie bringer en spændende beretning om skibet HELSINGØER, der forliste i Atlanterhavet i 1794. Ulykken, der skyldtes en brand, skabte en prekær situation med efterladt mandskab, der efter at have reddet sig i land, krævede erstatning fra den danske reder. At skibet kun var proforma dansk, og i virkeligheden ejet af Englændere, der brugte det til at sende varer uden om krigstidens embargoer gjorde ikke sagen bedre. Gruppen af mørke søfolk vakte desuden i månedsvis opsigt i et København, der ikke var vant til afrikansk besøg.

Knud Klem, museets daværende direktør, beskriver beslutningsprocessen frem mod udlægningen af Danmarks første fyrskib på Læsø Trindel samt den fysiske udførsel af det. I den omfattende artikel behandles alt fra de tekniske udfordringer til mandskabets dagligdag. Et uomgængelig artikel for fyrskibsfans.

Udover disse tre større artikler indeholder bogen flere mindre arbejder, der tager udgangspunkt i malerier og genstande fra museets samling. Bogen rundes af med årsberetninger for både museum og venneselskab. Også for læsere med interesse for museets egen historie er der noget at komme efter.

Vi takker Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner mange gange og glæder os til at sende mere og mere af bogserien ud på nettet.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar