M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Nyt udstillingsprospekt online

Foreløbig oversigt over udstillingerne på det nye søfartsmuseum

De sidste måneder har museets medarbejdere arbejdet med den historiske research til udstillingerne på det nye søfartsmuseum.

Der er blevet bygget videre på det oprindelige oplæg fra udstillingsarkitekterne Kossmann.dejong og en del af materialet kan nu ses i form at et udstillingsprospekt.

Her kan man læse om introduktionen Seafever og de seks temaudstillinger med arbejdstitlerne Søens Folk, Teselskabet, Navigation og Verdensbilleder, I krigens skygge, Skibets endeligt og Hele verden som markedsplads.

Desuden skitseres installationerne Modelvæggen og Globen.

Læs meget mere om de kommende udstillinger i udstillingsprospektet (ca. 9 Mb).

2 kommentarer

1 Erik Schilder { 05.01.10 at 22:28 }

Interessant læsning, de 30 sider om det nye Søfartsmuseum, herunder om de udstillingstemaer jeg forstår vil være af permanent karakter. Det bliver rigtigt spændende at se resultatet, når det en gang er færdigt.
Det er nok vanskeligt, eller rettere umuligt at dække alle områder der har med den maritime kulturarv, nutidens søfart og perspektiver for fremtidens søfart at gøre, men det væsentlige bør dog med, og til det har jeg et par kommentarer:

Efter at have gennemlæst prospektet savner jeg helt det område, der lidt bredt kan kaldes fra tanke eller idé til færdigt skib:
Gennem historien er der i Danmark blevet bygget rigtigt mange orlogsskibe og handelsskibe. For så vidt angår handelsskibsbygning med hele den del af den danske industrihistorie der knytter sig til dette, det synes museet tilsyneladende ikke at have tænkt på som et emne i de nye udstillingstemaer.
Hvordan finder man ud af hvordan skibet skal se ud og hvad det skal kunne osv. Hvad er der inden i et skib, hvordan ser der for eksempel ud i et maskinrum, hvordan bygger man et skib og hvilke værktøjer og anlæg osv. bruger man. Hvorfor kæntrer skibet ikke og hvordan finder man ud af hvor stor maskinkraften skal være. Og med henvisning til temaet om skibets endeligt: Ja, hvad gør man egentlig for at tilvejebringe tilstrækkelig sikkerhed mod forlis og overlevelsesevne, så det er sikkert at sejle og redningsmuligheder hvis ulykkerne alligevel indtræffer, osv. osv. Der er nok af emner at øse af og det vil føre alt for vidt at begynde at gå mere ind på dette i denne her korte kommentar, som Museet forhåbentlig finder anledning til at overveje.

Med venlig hilsen
Erik Schilder

2 Benjamin Asmussen { 05.07.10 at 12:34 }

Mange tak for kommentaren.

Vi har haft mange og lange diskussioner om hvordan vi skal tilrettelægge emnerne på det nye søfartsmuseum. På den ene side vil vi gerne vise bredden af 500 års dansk søfartshistorie og på den anden side vil vi også gerne gå i dybden med udvalgte områder.

Derfor er tanken at udstillingen består af seks temaer, der går i dybden med én bestemt historie, velvidende at der derved er oceaner af stof, der bliver overset. Til gengæld er det vores håb at temaerne kan skiftes ud enkeltvis med regelmæssige mellemrum, så vi derved kan sætte fokus på nye historier.

Netop skibsbygning er et af de emner der gør ondt ikke at have med ved åbningen, men jeg tør godt love at emnet får en fremtrædende plads i et kommende tema.

Med venlig hilsen
Benjamin Asmussen
Museumsinspektør

Skriv en kommentar