M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Register over danske sejlskibe nu på hjemmesiden

Skonnerten ALVA

Nu er flere registre blevet lagt på vores hjemmeside.

Under bjælken “Videnscenter” – “Andre registre“, kan man under punktet Skibsregistre nu finde flere af Frederik Frederichsens registre. Vi har scannet hans 3-bindsværk “Danske sejlskibe”, “Danske sejlskibe fra 1. Verdenskrig” og ”Hansaprogrammet 2. Verdenskrig”.

“Danske sejlskibe” omfatter skibe bygget og sejlende i 1800- til 1900-tallet, registret er ikke komplet.

“Danske sejlskibe fra 1. Verdenskrig” omfatter danske sejlskibe der sejlede under 1. verdenskrig, ca. 50 stk.

“Hansaprogrammet 2. Verdenskrig” omfatter de skibe, der blev bygget under Hansaprogrammet, som var et skibsbygningsprogram udtænkt i Tyskland under 2. Verdenskrig. Skibene bygget herunder skulle fungere som erstatning for egen mistet tonnage og som erstatning for beslaglagt, senere krigssænket tonnage fra de okkuperede lande. I programmet deltog tyske, hollandske, belgiske, franske danske samt delvis svenske værfter.

Og tilbage til skonnerten ALVA på fotografiet herover. Man kan finde skonnerten i Frederichsens register over “Danske sejlskibe”, og her står bl.a. at skibet blev søsat i 1899 og i 1900 overdraget til A/S Alloa & Stirling Limited, Kbh. I 1902 afsejlet fra Uddevalla til Granton med en ladning props – derefter forsvundet. Fører L. Nielsen + 5 mand forsvundet.
Yderligere har Frederichsen afskrevet en notits fundet i Maritim Kontakt XVII, et citat fra Dagens Nyheder 5.4.1902. Notitsen fortæller at en kaptajn fra et andet dansk skib er sejlet forbi “et mindre Jernskib, som laa med Bunden opad” … “da der rundt om flød en del Props og andet Inventar, antages Skibet at have været lastet med Props, og at være kæntret samme Dags Nat i den stærke storm.” Det passede alt sammen på ALVA.

Det er sjældent at der er henvisninger til andre kilder om forlis o.a. i Frederichsens skibslister, oftest er det skibets historie i korte facts, man finder, men der er mange spændende oplysninger at finde i registrene.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar