M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Skibs- og bådebygning – artikler fra årbøgerne

 

m/s SELANDIA under ombygning

ØK’s M/S SELANDIA under ombygning på værft i Korea i 1984

Herunder har vi samlet de årbogsartikler, der handler om skibs- og bådebygning, skibsarkitektur, udsmykning osv., der er mange spændende artikler at dykke ned i.

Linket er desværre ikke aktivt pt. find artiklen via vores hjemmeside: http://www.maritime-museum.dk/videnscenter/aarbog.asp

Årbog 1946: Forstævnsformer (Knud E. Hansen s. 130-175)
Årbog 1947: Om lastliniens historiske udvikling (E. Juel-Hansen s. 54-72)
Årbog 1949: Skibsarkitektur (V.E. Lundsfryd s. 108-146)
Årbog 1950: Kong Sahuré’s skibe (Carl V. Sølver s. 112-136)
Årbog 1951: Anker fra skibet “Windhunden”, 1792 (Småartikler s. 109-110)
Årbog 1956: Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet (Knud Klem s. 133-156)
Årbog 1957: Færingerbåde (Carl V. Sølver, s. 139-155)
Årbog 1957: F.C. Willerup (1742-1819), billedhuggermester på Holmen (småartikler s. 178-179)
Årbog 1958: Opmåling af fartøjer (Christian Nielsen s. 54-89)
Årbog 1958: Upåagtede kilder til belysning af dansk skibsfart, søhandel og skibsbyggeri (Marius Hansen 90-105)
Årbog 1962: Skibskonstruktionstegningen gennem tiderne (Gerhard Timmermann, s. 129-149)
Årbog 1965: Cog – kogge – kaag. Træk af en frisisk skibstypes historie (Ole Crumlin-Pedersen (s. 41-144)
Årbog 1966: Schiffbauprobleme zur Hansezeit (Gerhard Timmermann s. 267-303)
Årbog 1968: Architectura Navalis Mercatoria 1768 (Henning Henningsen småartikler s. 121-123)
Årbog 1969: Om skibsbyggeriet i Flensborg i 1700-tallet (Knud Klem s. 101-127)
Årbog 1970: Bidrag til søsætningens historie (Gerhard Timmermann s. 94-107)
Årbog 1970: Kgl. Majestæts modelkammer 1670-1970 (Henning Henningsen småartikler s. 146-150)
Årbog 1970: Den babylonske skøge – falderebsbræt eller masteplade? (Hanne Poulsen småartikler s. 151-154)
Årbog 1971: Sejlmageri i Helsingør (Hanne Poulsen småartikler s. 134-138)
Årbog 1972: To eldre tegninger af norske småbåter (Arne Emil Christensen Jr. småartikler s.2l-37)
Årbog 1972: Træskibsbyggeriet i Helsingør – 1800-tallet (Knud Klem s. 124-143)
Årbog 1973: Den første bog på dansk om skibsbygning (Hans Chr. Bjerg småartikler s. 140-144)
Årbog 1974: Dansk skibsbygning omkring 1780. Nogle virkninger af skibsbyggerforordningen af 1. marts 1776 (Benny Christensen s. 48-74)
Årbog 1974: Den kongelige danske, norske og holsteenske skibsbyggerskole (Knud Klem s. 119-135)
Årbog 1974: Gallionsfigurer og anden dansk skibsornamentik indtil 1850 (Hanne Poulsen s. 75-118)
Årbog 1974: Skibsmålingen i Danmark 1632-1867 (Anders Monrad Møller s. 16-47)
Årbog 1975: Danske galionsfigurer efter 1850. Gallionsbilledhuggerne H.J. og W.E. Møen (Hanne Poulsen (s. 42-83)
Årbog 1977: Tre romerske handelsskibe (Olav Nygaard s. 68-75)
Årbog 1977: Christian 4 og Bremerholm (Knud Klem s. 76-108)
Årbog 1981: Gustav III:s Drottningsholms slup. Ett nyupptäcktverk af Fredrik Henrik Chapman och Johan Törnstrøm (Peter von Busch s. 22-27)
Årbog 1981: Holmens faste stok (Knud Klem s. 134-151)
Årbog 1983: AMERICA, ARGUS og NIELS. Om en berømt amerikansk skonnerts indflydelse på dansk skibsbygningskunst (Max Vinner s. 172-202)
Årbog 1983: DAN & VIKTORIA – to åledrivkvaser (Morten Gøthche s. 69-96)
Årbog 1983: Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg (Morten Gøthche s. 203-230)
Årbog 1983: Kragerø-koggen, bruksbåten som ble regattabåt (Arne Emil Christensen s. 12-18)
Årbog 1983: Med Nordisk maritimhistorisk arbejdsgruppe” hos Christian Madsen i Lynæs (Ole Crumlin-Pedersen s. 52-68)
Årbog 1983: Krydstoldjagt NO XXVII (Holger Munchaus Petersen s. 149-163)
Årbog 1983: Sjotting. Nyt liv til gammelt ord (Jens Lorentzen s. 123-129)
Årbog 1983: Skikke ved søsætning, navigering og dåb af skibe i Danmark (Henning Henningsen s. 97-122)
Årbog 1988: Sejlkajakker i Danmark (Svend Frandsen s. 5-30)
Årbog 1989: Skibsbygning i Danmark. Om træskibets konstruktionshistorie ca. 1800-1920 (Erik Møller Nielsen)
Årbog 2002: En fransk skibskonstruktør i Danmark – en beretning om emigranten Charles Louis Ducrest og skibet SVAR TIL ALT (Ulrik Langen s. 39-74)
Årbog 2003: Kravelbygning fra Middelhavet til Østersøen (Otto Christian Uldum s. 45-60)
Årbog 2006: Skibsmåling – nok engang (Anders Monrad Møller s. 99-108)
Årbog 2012: Da skjuderne fór (Ole Mortensøn s. 7-32) – kan endnu ikke ses online, årbogen kan købes i vores Netbutik.

Castor, bygget af E.C. Benzon

 

Jagten CASTOR, bygget 1867 af skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster.
Christian Nielsens opmåling nr. 32

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar