M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Skibsportrætter – artikler fra årbøgerne

Chilean Reefer

M/S CHILEAN REEFER af Esbjerg fotograferet i Lyttelton Port, Christchurch, New Zealand i 1959

Rigtig mange skibe har gennem årene været portrætteret i årbøgerne.

Herunder har vi samlet dem alle, både de korte, som ofte er en beskrivelse ud fra et maleri i museets samling, og de lange, som beskriver skibets liv fra stabelafløb til skrotning.

Men først en artikel om en skibsportrætmaler:

Årbog 1981: Skibsportrætmaleren A. Nisted, Århus (F. Holm-Petersen s. 129-133)

På museets hjemmeside, under Videnscentret, Bøger og artikler, Årbøger, ligger listen alfabetisk.

Artiklen findes også på museets biblioteks hjemmeside.

Herunder de små skibsportrætter, ofte baseret på malerier eller tegninger fra museets samling. Artiklerne her ligger i filen “småartikler”, hvilket betyder, at man ofte må bladre ned gennem filen for at finde omtalen af det ønskede skib, klik på linket og gå direkte til artiklen:

Årbog 1942: Asiatisk Kompagnis skib ”FREDERIK VI” (småartikler s. 104)
Årbog 1942: Kaperfregatten ”CORT ADELER” angribes i Snekkerstenbugten (småartikler s. 106)
Årbog 1942: Hjuldamperen ”IRIS” af Aalborg (småartikler s. 107)
Årbog 1943: Skruedampskibet L.N. HVIDT, bygget 1857 – tegning af F. Sørvig (småartikler s. 108)
Årbog 1944: Om nogle ostindiske portrætter – tegning af fregatten CONSTANTIA MARIA (småartikler s. 130-133)
Årbog 1944: S/S FOX, bygget 1855 – maleri af Carl Baagøe (småartikler s. 134)
Årbog 1944: Krydstoldskonnerten ARGUS, bygget 1854 af C.E. Benzon – farvelagt tegning af Chr. Blache (småartikler s. 137)
Årbog 1945: Korvetten GALATHEA, bygget 1831 – farvelagt tegning (småartikler s. 162)
Årbog 1945: H/S CHRISTIAN VIII, bygget 1825 – farvelagt tegning af Jakob Petersen (småartikler s. 164)
Årbog 1946: Em.Z. Svitzers Bjergningskutter ”CAMILLA” (småartikler s. 180)
Årbog 1947: S/S ”THOMAS ROYS” – sejlede i 1865 (småartikler s. 129)
Årbog 1948: Den danske slavehandel – Tegning af slaveskibet ”KONGEN AF ASSIANTHE” (småartikler s. 150)
Årbog 1948: Landbrugets englandseksport – S/S OCTA (småartikler s. 152)
Årbog 1950: H/S Frederik IV – bygget 1829 i på Jacob Holms værft på Christianshavn (småartikler s. 137)
Årbog 1951: Gouacher af Fred Wessel Munch, bl.a. nævnes skibet RØEPSTORF (småartikler s. 106)
Årbog 1952: H/S KÖNIGIN MARIA af Stettin (småartikler s. 168)
Årbog 1953: Jagten ”DE FIRE BRØDRE” af Marstal – tegning af skibet (småartikler s. 112)
Årbog 1954: Skibet ELISABETH af København – tegning af Jacob Petersen (småartikler s. 132)
Årbog 1954: S/S ANGLO-DANE af København – maleri af J. Dahl 1879 (småartikler s. 133)
Årbog 1955: Hvalros- og robbefangerbriggen TITANIA af København (1803/04-1876) – tegning af Jacob Petersen, 1846 (småartikler s. 160-161)
Årbog 1956: Dæksinteriør fra H/S SKIRNER – tuschtegning af Chr. Blache (småartikler s. 157)
Årbog 1956: Fregatten VICTORIA af Flensborg – tegning af Nicolas Cammillieri (småartikler s. 159)
Årbog 1957: ”Kærlighed til Fædrelandet” – galionsfigur til ostindienfareren DEN GODE HENSIGT (småartikler s. 179)
Årbog 1957: H/S FREYA af Korsør – foto (småartikler s. 180)
Årbog 1958: Barken DANMARK af København (småartikler s. 168-169)
Årbog 1960: Bark NICOLINE af Sønderborg (småartikler s. 206)
Årbog 1960: Danmarks ældste Dampskib  – Hjuldampbåden HJEILEN (småartikler s. 207-208)
Årbog 1962: Barken NORDLYSET (småartikler s. 169-172)
Årbog 1962: Barken FADERS MINDE – bygget 1859 (småartikler s. 175-176)
Årbog 1963: Vestindienfareren, fregatten ST. CROIX PAQUET (småartikler S. Jø. s. 155-156)
Årbog 1963: Danmarks første tankskib: om barken ANSGAR af København og S/T CHRISTINE af Århus tilhørende Det danske Petroleums-Aktieselskab (Henning Henningsen, småartikler s. 158-160)
Årbog 1964: Fregatten JACOB KIELLAND & SØN af Stavanger, tegning af Nic. Cammillieri (småartikler s. 130)
Årbog 1964: Briggen JOHANNA MARGRETHA af Stavanger (småartikler s. 131)
Årbog 1965: H/F PRINSESSE ALEXANDRINE – bygget 1903 (småartikler s. 177-179)
Årbog 1969: H/S CALEDONIA – Danmarks første dampskib, bygget 1815 (Knud Klem småartikler s. 136-140)
Årbog 1970: HARMONIE – koffardiskib og kaper (Hanne Poulsen småartikler s. 143-146)
Årbog 1971: En dansk trampbåd – HANS P. CARL bygget 1948, rederiet Hejmdal (Erik Dannesboe småartikler s. 138-143)
Årbog 1972: Skibsklokken fra fregatten CONSTANTIA MARIA – bygning af skib påbegyndt 1800 (Hanne Poulsen, småartikler s. 215-229)
Årbog 1973: Sørøverkanonen fra barken FADERS MINDE af Nyborg (Henning Henningsen småartikler s. 132-136)
Årbog 1979: E.W. Normann: fregat ANTONETTE af København (Hanne Poulsen s. 151-153)
Årbog 2009: Nye skibsmodeller til Handels- og Søfartsmuseet – TORM MARIANNE og ISABELLA KOSAN (Kåre Lauring s. 149-150) – ligger endnu ikke online

Større skibsportrætter – skibsliv fra stabelafløb til skrot, samt større beretninger om og fra enkelte skibe, klik på linket og gå direkte til artiklen:

Årbog 1942: Bengalen – København – retur. En sort besætnings hændelser under Dannebrog – en rejse med HELSINGØR, 1794  (L. Brie, s. 47-57)
Årbog 1954: Asiatisk Kompagnis fregat DISCO (Knud Klem, s. 88-131)
Årbog 1956: Den forrykte styrmand på fregatten JÆGERSBORG 1748 (Georg Nørregård s. 75-88)
Årbog 1957: Orlogsfregatten DIANA og dens besætning under krigen med England 1807-014. Et kapitel af ”Prisonens” historie (Carl Roos, s. 87-138)
Årbog 1958: BREDERODE. Det hollandske admiralskib, som sank under slaget i Øresund 1658 (Dick Luiting, s. 25-53)
Årbog 1962: Storm over Kap – skildring af en række ulykker, som Asiatisk Kompagnis fregat CRON PRINSESSEN AF DANMARK kom ud for i 1700-tallet (Georg Nørregård s. 85-128)
Årbog 1963: Justits om bord på et kompagniskib – om Asiatisk Kompagnis fregat CRON PRINSESSEN AF DANMARK (Georg Nørregård s. 57-72)
Årbog 1966: Svendborgsunds sidste bramsejlsskonnert. Hvad gamle logbøger og skibsregnskaber fortæller – om den 3-mastede skonnert VERA, bygget 1901 (F. Holm-Petersen s. 123-141)
Årbog 1967: Hjuldamperen IRIS og limfjordsfarten. Et kapitel af nordjysk samfærdsels historie – bygget omkring 1840 (Knud Klem s. 125-152)
Årbog 1968: Puggaard-fregattens ankomst – det kunne være FREJA (bygget 1819), NAJADEN (1820), ROTA (1822), HAVFRUEN (1825) OG TORDENSKJOLD (1851) (P.A. Gruelund s. 43-52)
Årbog 1972: Stål-motorskonnert KAREN af Fejø (Christian Nielsen s. 144-152)
Årbog 1974: H/S MERCURIUS, storebæltsfartens første dampskib (Poul Bell s. 7-15)
Årbog 1975: Forsyninger til en kinafart (Georg Nørregård s. 84-92)
Årbog 1975: Fregatten CHARLOTTE AMALIAs mærkelige skæbne (Asta Bredsdorff s. 22-41)
Årbog 1976: SALVADOR MUNDIs forlis 1729 (Georg Nørregård s. 38-50)
Årbog 1980: Skonnerten VIGILANT. Myte og dokumentation (Birger Thomsen s. 89-101)
Årbog 1980: To handelsskibe på Øresunds bund, LIVLIG og VEN VEST (Michael Thisen s. 102-114)
Årbog 1981: KÖNIGINN CAROLINE AMALIE af Flensborg (H. Munchaus Petersen s. 221-233)
Årbog 1983: AMERICA, ARGUS og NIELS. Om en berømt amerikansk skonnerts indflydelse på dansk skibsbygningskunst (Max Vinner s. 172-202)
Årbog 1983: DAN & VIKTORIA – to åledrivkvaser (Morten Gøthche s. 69-96)
Årbog 1983: Krydstoldjagt NO XXVII (Holger Munchaus Petersen s. 149-163)
Årbog 1987: H/S CALEDONIA (Paul Bell s. 5-21)
Årbog 1988: Femmastet bark M/S KØBENHAVN (Hanne Poulsen s. 115-187)
Årbog 1991: M/S SELANDIA, Danmarks første motorskib (Paul Bell s. 18-36)
Årbog 1992: DEN GODE HENSIGT (Benny Christensen s. 6-28)
Årbog 1992: Orlogsdampskibet GANGES og det sidste danske koloniseringsforsøg af Nikobarerne (s. 90-103)
Årbog 1995: M/S KINAs forlis ved Philippinerne (Henning Thalund s. 118-127)
Årbog 1996: Af en islandsskippers saga, den tomastede topsejlskonnert AUGUST (Jørgen Svarer, s. 119-129)
Årbog 1996: Captain Johan Heitman,, THE GOLDEN LION and the Danish Silver Robbery (Andrew O’Rourke s. 50-85)
Årbog 1996: REGINE CHRISTINE, Købmand C. Leth’s galease (Susanne Bødtker Petersen (s. 86-93)
Årbog 1997: ALBERT, en færøsk fiskekutter med britisk fortid (Axel Mortensen s. 53-67)
Årbog 1997: Skonnerten FREIA – 100 år i søen (Henning Thalund s. 68-81)
Årbog 1998: Danske skibe under det japanske solbanner – GERTRUDE MÆRSK, LAURA MÆRSK, GUSTAV DIEDERICHSEN, MICHAEL JEBSEN, JANE MÆRSK, NORDBO (Christian Lund s. 84-99)
Årbog 1999: Om skonnerten PEDER af Nyborg (Poul E. Wrøbell s. 139-153)
Årbog 2001: CHILEAN REEFER’s korte liv 1936-1941 (Christian Lund s. 85-96)
Årbog 2001: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938 (Christian Lund s. 97-106)
Årbog 2004: Fuldskibet VALKYRIEN 1882-1923 (Erik Dannesboe s. 41-58)
Årbog 2004: Ostindienfareren GREV ERNST SCHIMMELMANN 1779-1780 (Kåre Lauring s. 87-102)
Årbog 2005: De fire motordampere fra Kalvehave – M/STENSBY, M/S LUNDBY, M/S TUREBY og  M/S VEDBY (Ole Stig Johannesen s. 31-42)
Årbog 2008: Til Island, Grønland, Bordeaux og St. Petersborg – om CARITAS sejlads 1729-35 (Anders Monrad Møller s. 95-105)
Årbog 2009: Den sidste rejse – skrot, genbrug og designermøbler (Kåre Lauring, s. 139-148) – ligger endnu ikke online
Årbog 2009: ”Som en Maage paa Vandet” – nyt materiale om skoleskibet KØBENHAVN (Benjamin Asmussen, s. 131-138) – ligger endnu ikke online
Årbog 2011: En hændelse i udeflåden – PETER MÆRSK (C.P. Baird s. 43-60) – ligger endnu ikke online

Thomas Roys

S/S Thomas Roys, Malet af J.P. Olsen 1867, original på M/S Museet for Søfart

2 kommentarer

1 Finn Christoffersen { 11.22.15 at 22:06 }

Håber i kan hjælpe mig. I forbindelse med slægtsforskning har jeg set at der findes et billede af “Anesminde” af Fjellebroen. Min oldefar var ejer og kaptajn. Han døde i november 1985 på skibet et eller andet sted på søen. Jeg vil gerne vide hvor jeg kan finde det billede. Hvor kan man se hvor dødsfaldet skete. Hvem blev underrettet om dødsfaldet på landjorden? Håber i kan hjælpe. Mange hilsner Finn

2 Henriette Gavnholdt { 11.26.15 at 15:05 }

Kære Finn Christoffersen,

Tak for din henvendelse.

Hvis du kunne sende mig på mail hg@mfs.dk din oldefars navn, så vil jeg i næste uge, når jeg er på kontoret igen, kigge i vores arkiv efter eventuelle oplysninger.
Er du sikker på årstallet 1985?

Med venlig hilsen
Henriette Gavnholdt Jakobsen
Arkivar
M/S

Skriv en kommentar