M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Skibsværfter og bådebyggere – artikler fra årbøgerne

Et ukendt skib under bygning i B&W’s byggedok på Refshaleøen.

Ligesom der er skrevet meget om søfolkenes liv i årbøgerne, er et større emne også skibs- og bådebygning, her er samlet en oversigt over artiklerne.

Klik på linket herunder og gå direkte til artiklen:

Årbog 1948: Udgravningen af Kong Hanses skibsværft Engelsborg på Slotø i Nakskov Fjord. En orientering (Marius Hansen s. 20-57)
Årbog 1953: Af skibsbygmester Poul Barfoed’s levnedsbeskrivelse (Poul Barfoed, s. 82-110)
Årbog 1954: Skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster. En foregangsmand i dansk skibsbygning (Otto Benzon, s. 53-79)
Årbog 1954: Det gamle bådebyggeri i Snekkersten (ukendt forfatter, maritime småartikler s. 134)
Årbog 1955: Løves træskibsværft i Helsingør 1848 (ukendt forfatter, maritime småartikler, s. 158)
Årbog 1955: Skibsbygmester Jacob Vilh. Løve, Helsingør, (1813-75) (ukendt forfatter, maritime småartikler, s. 159)
Årbog 1956: Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet (Knud Klem s. 133-156)
Årbog 1958: Opmåling af fartøjer (Christian Nielsen s. 54-89)
Årbog 1958: Uagtede kilder til belysning af dansk skibsfart, søhandel og skibsbyggeri (Marius Hansen , s. 90-105)
Årbog 1959: Et gammelt træskibsværft. Rasmus Møllers værft i Fåborg (Henning Henningsen, s. 23-43)
Årbog 1959: Erindringer fra Rasmus Møllers værft i Fåborg i 1890’erne (Valdemar Jørgensen, s. 44-59)
Årbog 1961: Bådebyggeriet på Fejø og de danske åledrivkvaser (Christian Nielsen, s. 90-150)Årbog 1968: Agent Andreas Bjørn. Købmand og skibsværftsejer (Knud Klem, s. 7-42)
Årbog 1968: Agent Andreas Bjørn. Købmand og skibsværftsejer (Knud Klem, s. 7-42)
Årbog 1972: Træskibsbyggeriet i Helsingør (Knud Klem, s. 124-143)
Årbog 1974: Dansk skibsbygning omkring 1780. Nogle virkninger af skibsbyggerforordningen af 18. marts 1776 (Benny Christensen, s. 48-74)
Årbog 1974: Den kongelige danske, norske og holsteinske skibsbyggerskole (Knud Klem, s. 119-135)
Årbog 1977: Christian 4. og Bremerholm (Knud Klem, s. 76-108)
Årbog 1982: Helsingør Værft 1882-1982 (Hanne Poulsen, s. 84-164)
Årbog 1993: Statslig eller privat? – Relationer mellem Orlogsværftet og Burmeister & Wain 1843-1882 (Frank A. Rasmussen, s. 93-120)
Årbog 1994: Fejø Skibs- og Bådeværft 1889-1999 (Ejnar Mortensen, s. 56-63)
Årbog 2004: Dansk værftsindustri efter 1945 (Morten Karnøe Søndergaard, s. 103-116)
Årbog 2005: E.C. Benzons dampskibe (Asger Nørlund Christensen, s. 57-64)

Artiklerne herunder handler ikke direkte om skibsværfter eller bådebyggere, men da de er beslægtede, skal de ikke udelukkes:
Årbog 1981: Danske motorsejlere af tyske krigsskibsmaterialer (Frederik Frederichsen, s. 102-109)
Årbog 1982: Skibsbyggeri for den danske krone i Neustadt i 1640’erne (John T. Lauridsen, s. 70-83)
Årbog 1983: Håndværkeren i bådebyggeren. En skitse af arbejde og mentalitet (Palle Ove Christiansen, s. 19-51)
Årbog 1983: Med ”Nordisk Maritimhistorisk arbejdsgruppe” hos Christian Madsen i Lynæs (Ole Crumlin-Pedersen s. 52-68)
Årbog 1983: ”Her er intet skibsværft…”. Skibsbygningen i industristatistikken 1823-1855 (Anders Monrad Møller, s. 130-148)

Årbøgerne kan også findes via vores hjemmeside, hvor man kan få et overblik over, og læse, alle artikler i de enkelte årbøger op til og med 2007. Nyere årbøger kan købes i vores netbutik.

Billedet herover viser E.C. Benzon (1825-1912), en foregangsmand i dansk skibsbygning. Indtil 1896 tegnede og byggede Benzon 79 både, sejl- og dampskibe til så forskellige formål som  fragtfart, fiskeri, kvasefart, lodstjeneste, uddybning, toldvæsen og lystfartøjer.
Udover at kunne læse om ham i årbøgerne 1954 og 2005, kan man også købe bogen “Skibsbygmesteren E.C. Benzon og hans skibe” af Asger Nørlund Christensen i museets netbutik.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer...

Hvad synes du? Skriv en kommentar nedenfor...

Skriv en kommentar