M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Styr på genstandene – samlingen på nettet og i Regin

pistorcirkel

Tiden er løbet ud for kartotekskort og håndskrevne protokoller. Efterhånden er stort set alle museer gået over til digital registrering af deres samlinger. Det computersystem, der bruges af de fleste danske museer, hedder Regin.

Idéen med Regin er at skabe en ensartet registrering blandt landets mange museer samt at lette museernes adgang til at leve op til lovens krav og indberette deres samlinger til et centralt register. Med Regin bliver vores registreringer tilgængelige i det centrale register efterhånden som vi laver dem – systemet ligger nemlig ikke ude hos de enkelte museer men på én landsdækkende server.

Årsagen til denne korte introduktion til Regin er at vi på Handels- og Søfartsmuseet netop har taget fat på at overføre museets registreringer af navigationsinstrumenter fra de gamle protokoller til digital form. På længere sigt vil det betyde, at alle internetbrugere får adgang til at se vores samlinger igennem hjemme fra pc’en.

Foreløbig er brugerfladen på det offentligt tilgængelige site, Museernes Samlinger, dog noget sparsom. For vores eget vedkommende betyder den digitale registrering, at vi meget nemmere kan søge på kryds og tværs i vores omfattende samling. Det vil komme os til stor hjælp, når vi i fremtiden skal opbygge nye udstillinger.

I vores registreringer beskriver vi kort genstanden og dens brug. Samtidig noterer vi hvilke materialer genstanden er lavet af, så vores konservator hurtigt kan danne sig et overblik over kravene til opbevaringsforholdene. Derudover er det vigtigt for os at notere, hvor i magasinet eller i udstillingen vi kan finde genstanden.

nocturnal

Da mange af placeringerne i tidens løb ikke er blevet opdateret, må vi systematisk gå registreringerne igennem og indskrive placeringerne – vi er godt på vej. Endelig vil man i de fleste af registreringerne kunne finde en omtrentlig datering, navnet på en eventuel giver samt naturligvis genstandens registreringsnummer. Med tiden vil det ønskværdigt at få knyttet billeder af genstandene til registreringerne.

Arbejdet med Regin og alle de tusinde af timer som registreringsarbejdet har krævet gennem tiden, uanset om formen har været digital, i protokoller eller på kartotekskort er et musealt rugbrødsarbejde, der hidtil har været noget skjult for offentligheden. Set udefra vil det fortsat være i skyggen af den levende formidling, der også er en meget vigtig opgave for museerne, men uden arbejdet i kulisserne er formidlingen ikke mulig og museerne ville ikke udfylde deres påkrævede plads i samfundet.

log

Via arbejdet med Regin øger vi vores helt påkrævede viden om museets omfattende samlinger – til glæde for os selv, andre museer og med tiden også alle andre med interesse i historie. Undervejs i forløbet vil vi her på Fyrskibet vende tilbage med nyheder om processen og de spændende genstande, som vi har så mange af.

1 kommentar

1 Eske Wohlfahrt (Kulturarvsstyrelsen) { 05.27.08 at 09:35 }

Tillykke med denne nye digitale logbog. Fin tekst om det “museale rugbrødsarbejde”. Godt at få det frem i lyset.

Mange hilsner fra Kulturarvsstyrelsen

Skriv en kommentar