M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Udlån og deponeringer

Tilstandsrapport af Ancher maleri deponeret på Øresundsakvariet

Tilstandsrapport af Ancher maleri deponeret på Øresundsakvariet

Handels-og Søfartsmuseet låner ofte genstande ud til andre museer og institutioner. Når genstande skal udlånes, følges en helt bestemt procedure, som altid starter med en henvendelse fra et andet museum.

Dette sker oftest i forbindelse med nye udstillinger, som derfor har en tidsbegrænsning. Det hænder også, at vi får henvendelser om udlån til faste udstillinger, så kaldes udlånet gerne en deponering, dvs. en udlånsaftale som bliver fornyet en gang om året uden fast afslutningsdato.

En af Kornerups akvareller udlånt til Arktisk Institut. Akvarellerne skal udstilles på Nordatlantens brygge og Arktisk Institut har speciel fremstillet individuelle passepartout til akvarellerne i  overenstemmelse med udlåns aftalen.

En af Kornerups akvareller udlånt til Arktisk Institut. Akvarellerne skal udstilles på Nordatlantens brygge og Arktisk Institut har speciel fremstillet individuelle passepartout til akvarellerne i overensstemmelse med udlåns aftalen.

Nogle museer ved præcis hvad de gerne vil låne, mens andre ikke er helt sikre. I de tilfælde hjælper vores inspektør gerne med udvælgelsen af genstande.  Før genstandene kan blive udlånt, skal de, såvel som udstillingsforholdene, godkendes af konserveringsafdelingen.  Nogle genstande vælger vi ikke at låne ud, da de er for skrøbelige eller kræver for meget konservering, men langt de fleste udlån bliver godkendt. Det er også vigtigt at udlånsforholdende er i orden, og i nogle tilfælde tager vi ud og vejleder og finder på løsninger sammen med låneinstitutionen.

Når genstande skal udstilles, er der tre krav, som skal tilfredsstilles: Sikkerhed, lys og klima (temperatur og luftfugtighed). Sikkerheden skal naturligvis altid være i orden, lys og klima er meget afhængige af genstanden. Akvareller er for et eksempel meget lysfølsomme og tåler derfor ikke meget Ultraviolet (UV)lys, som der f.eks. er i sollys.

Kornerup akvarellerne er specielt sarte og der er derfor strenge lyssætningskrav ved udstilling.

Kornerup akvarellerne er specielt sarte og der er derfor strenge lyssætningskrav ved udstilling.

Kravene kan også justeres efter længden på lånet, hvis en akvarel f.eks. skal udstilles i et lokale med en UV-belysning, der er højere end vi normalt ville godtage, kan der sættes en begrænsningsperiode på, på f.eks. 6 måneder.

I nogle tilfælde vurderes det, at genstanden er så værdifuld, at den skal sendes med kurer. Det betyder, at Handels-og Søfartsmuseets kurer selv skal tage ud og sætte genstanden op i udstillingen og ned igen ved endt udstilling, og ingen andre må håndtere genstanden.

Modellen Hamlet er pakket klar i transportkasse. Da Hamlet sidst blev lånt ud blev den sendt med museets kurér.

Modellen Hamlet er pakket klar i transportkasse. Da Hamlet sidst blev lånt ud blev den sendt med museets kurér.

I alle tilfælde prøver vi at finde løsninger, der gør det muligt at udlåne genstande, da formidling er museernes hovedfunktion.

Når både genstand og udstillingsforholdende er blevet godkendt, skal der laves en tilstandsrapport. I en tilstandsrapport bliver genstandens tilstand fuldstændig beskrevet ved hjælp af fotografier og tegninger.  Alle skader, fejl og mangler skal noteres, for at der ikke efter udlånet skal opstå splid om eventuelle skader, genstanden kan have pådraget sig under udlån.

krakeleringer

Close up af krakeleringer i malingslaget på et oliemaleri.

Nogle udlån er mere tidskrævende end andre, og glem ikke at når genstandene kommer hjem igen, skal de undersøges og kontrolleres i forhold til tilstandsrapporten, og så skal de igennem en længere procedure på magasinet, som man kan læse om i artiklen Udstillingsmagasin.

2 kommentarer

1 Gunnar Langemark { 01.03.10 at 19:27 }

Jeg er meget interesseret i at se nogle af Kornerups akvareller. Andreas Kornerup var storebror til min oldefar, maleren Valdemar Kornerup.
Hvilke muligheder har jeg?

2 Thorbjørn Thaarup { 01.04.10 at 09:49 }

Kære Gunnar – Arktisk Institut vil i løbet af 2010 udstille en række af Kornerups akvareller, der normalt befinder sig i vores samling. De øvrige akvareller vil du kunne se i vores arkiv. Det anbefales, at du ringer eller skriver i forvejen, så vi har tid til at finde dem frem.

Skriv en kommentar