M/S Museet for Søfarts digitale logbog
Tryk 'Opdater' for et nyt billede...

Verden rundt som skrot – stolene fra KONG FREDERIK IX

Billede – To af museets nyerhvervelser

Det er lykkedes Handels- og Søfartsmuseet at hjemkøbe seks stole med armlæn fra spisesalonen på den gamle storebæltsfærge KONG FREDERIK IX foruden to øreklaplænestole af den type der stod i skibets saloner og i kongesalonen. Det er sket via firmaet MidShipCentury i Los Angeles, der lever af at opkøbe inventar fra passagerskibe, der er sendt til ophugning på Alang Beach i Indien.

Det meste af inventaret fra KONG FREDERIK IX var taget ud og solgt, inden skibet forlod Danmark for sidste gang. Nogle få møbler var dog stadig ombord, og det er otte stykker af dem, der nu er hjemkøbt.  Disse møbler har dermed taget hele turen fra Helsingør, hvor skibet i 1954 blev bygget, til Alang Beach, og derfra til Los Angeles, hvorfra de så er købt hjem til Handels- og Søfartsmuseet. Hjemme igen vil møblerne indgå i museets næste særudstilling. Den handler om Arlang Beach og åbner 25. september 2009.

Øreklabstolen i sine oprindelige omgivelser

KONG FREDERIK IX har både i sin aktive tjeneste og især efterfølgende haft en omskiftelig tilværelse. Her følger en kort gennemgang af skibets sidste år.

Efter forhandling mellem Scandlines og Danmarks Færgemuseum, blev færgen 11. marts 1997 overdraget vederlagsfrit til museet, og lagt op i Nyborg. I 2001 gik Dansk Færgemuseum imidlertid konkurs og KONG FREDERIK IX blev sat til salg.

Oktober 2002 blev færgen solgt til en kinesisk forretningsmand. Salgsprisen var 900.000 kr., selv om skrotværdien kun lå omkring 500.000 kr.
Formålet med købet var, ifølge køber, at færgen skulle indsættes i passagersejlads langs Kinas kyster, men i maritime kredse begyndte man at frygte, at formålet var et salg til skrotpladserne i Indien som f. eks. Alang Beach.

KONG FREDERIK IX søsættes i Helsingør, 1954

Planerne om at indsætte færgen i passagerfart langs kysten af Kina blev ikke til noget, og i stedet blev færgen solgt til et selskab, RIB Invest Ltd. på Cypern, der solgte skibet til en investor gruppe, der kaldte sig MF Kong Frederik IX A/S. Da RIB Invest Ltd. overtog skibet, frameldte de det i det danske skibsregister, men de tilmeldte det ikke registret på Cypern. Da det danske register kun må optage ”second-hand” skibe, der kommer fra et andet register, kunne færgen efter salget til Kong Frederik IX A/S, derfor ikke komme tilbage til det danske skibsregister, og færgen var dermed i praksis gjort statsløs.

Årsskiftet 2004-05 blev færgen så igen solgt. Denne gang til et indisk selskab, der ville bruge den i passagerfart langs kysten af De forende arabiske Emirater. I marts 2005 afgik færgen så med tilladelse fra Korsør Kommune fra Halsskov færgehavn mod, officielt Piræus, men da man nærmede sig den by, blev kursen lagt om og færgen stod ned gennem Suez Kanalen  og videre over det Indiske Ocean mod Alang Beach og de indiske ophugningsværfter.

Andreas pakker ud

Fra Danmark prøvede miljøminister Connie Hedegård, efter at pressen havde taget sagen op, med et brev til den indiske miljøminister at få ophugningen af færgen stoppet. Der var, ifølge de oplysninger man havde i Danmark, en del farlige stoffer og metaller bl.a. asbest ombord i skibet, og det var derfor, på baggrund af Basel konventionen af 1992, der forbyder eksport af farligt miljøaffald til bl.a. lande som Indien, ulovligt for Danmark at tillade skibet, der ganske vist ikke var dansk ejet, at forlade en dansk havn som Halsskov Færgehavn.

Fra Indien svarede miljøministeriet dog , at de ikke kunne finde nogen farlige stoffer ombord i færgen, og sommeren 2005 blev FREDERIK IX hugget op.

Detalje fra dækket som mange danskere sikkert kan huske fra færgens lange tjeneste på både Storebælt og Østersøen.

3 kommentarer

1 Leif Hansen { 04.15.11 at 19:03 }

kedeligt at denne stolte gamle færge skulle ende sine dage dernede håber sandelig ikke at andre færger skal der ned

2 mogens from { 04.01.13 at 16:37 }

har en spinkel og fin sofa med mørkebrune og lysebrune striber (originalt betræk), som jeg har fået af min onkel. Han var i sin tid hos DSB, og købte den fra Storebæltsfærgen. Ligner klassisk dansk design. Kan nogen hjælpe mig med skaberen.

3 MOrten Petersen { 05.19.13 at 17:16 }

Hej Mogens,

Skriv til mig – jeg kan nok hjælpe dig med at identfiicere sofaen.

Hej,

Morten

Skriv en kommentar